קישורים מפת האתרמוסדות העמותה

כעמותה הרשומה כחוק מתנהל גוף זה על פי מבנה ונהלים מתוקנים. הנהלת העמותה כוללת יו"ר ומנכ"ל וחבר מנהלים (הנהלת העמותה). לעמותה מועצה שרבים מחבריה מכהנים בוועדות השונות.
ועדות העמותה הן: ועדת הנצחה, ועדת תכנים, ועדת חינוך, ועדת בינוי, ועדת כספים, ועדת היגוי מרכז המידע, ועדת הביטאון "שריון", ועדת מלגות ע"ש יוני זילברברג, ועדת מלגות נוטנס, ועדת גיוס, ועדת פיתוח עסקי וועדת ביקורת.
לעמותת יד לשריון יועץ משפטי, גזבר ומבקר פנים.

על הגדרתו של כל מוסד תוכל לקרוא בתקנון העמותה.

 

הנהלת העמותה

יו"ר עמותת יד לשריון
מינוי נוכחי: האלוף (במיל') אודי שני, החל מ-1 במארס 2015

 

יושבי ראש קודמים
האלוף (במיל') שלמה להט בשנים 1978 - 1986
האלוף משה (מוסה) פלד בשנים 1986 - 2000
האלוף (במיל') חיים ארז בשנים 2000 - 2015

 

מנכ"ל עמותת יד לשריון
מינוי נוכחי: תא"ל (במיל'), עו"ד חנן ברנשטיין החל מ-1 אפריל 2015
סמנכ"ל העמותה סא"ל (במיל') שלומי דרור, החל מדצמבר 2014

 

מנכ"לים קודמים
אל"ם (במיל') יעקב (ישקה) בר ז"ל: 1986 - 12/1989
תא"ל (במיל') אריה קרן: 1/1990 - 12/1996
תא"ל (במיל') ששון שילה: 1997
תא"ל (במיל') מנשה ענבר: 1997 - מארס 2015

 

סמנכ"לים קודמים
מנהל אתר יד לשריון בלטרון סא"ל (במיל') דוד גלעם, 2012-1992
סא"ל (במיל') מיכאל מס, מארס 2013 - ספטמבר 2014

 

יועץ משפטי של עמותת יד לשריון
מינוי נוכחי: אל"ם (במיל') עו"ד חיים עדיני

 

מבקר פנים
אל"ם (במיל') מרדכי (מקסי) אביגד - יו"ר ועדת הביקורת
משרד הביקורת: זיו הפט ו-BDO, רו"ח גוטסמן דנה

 

רואה חשבון וגזבר
זליכה קובי, רו"ח

 

יושבי ראש הוועדות (לפי סדר א-ב)
שני אודי, אלוף (במיל') - יו"ר העמותה
ברנשטיין חנן, תא"ל (במיל'), עו"ד - המנכ"ל
אביגד מרדכי, אל"ם (במיל') - יו"ר ועדת הביקורת
בר-און גדעון אל"ם (במיל') - יו"ר ועדת הבינוי
בר-כוכבא (בריל) נחמה - יו"ר ועדת החינוך
גרוס אהוד, תא"ל (במיל') - יו"ר ועדת השיווק
דרור שלומי, סא"ל (במיל'), סמנכ"ל
יודוביץ יוסף, אל"ם (במיל') - יו"ר ועדת הכספים
כץ עמוס, תא"ל (במיל') - אוצר פארק העוצבות המשוריינות
כשר אסא, פרופ' רס"ן (במיל') - יו"ר ועדת המרכז מידע
נגר שאול, אל"ם (במיל') - יו"ר ועדת הביטאון והאינטרנט
קהלני אביגדור, תא"ל (במיל') - יו"ר ועדת ההנצחה
קן-תור צביקה, תא"ל (במיל') - יו"ר ועדת מוזאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה
רבין יצחק, תא"ל (במיל') - יו"ר ועדת הגיוס
תמיר יום-טוב, תא"ל (במיל') מנהל המרכז לחקר לוחמת היבשה ויו"ר ועדת התכנים

 

חברי ההנהלה המצומצמת (לפי סדר א-ב)
שני אודי, אלוף (במיל') - יו"ר העמותה
ברנשטיין חנן, תא"ל (במיל'), עו"ד - המנכ"ל
אביגד מרדכי, אל"ם (במיל')
בר-און גדעון, אל"ם (במיל')
בר-כוכבא (בריל) נחמה
גרוס אהוד, תא"ל (במיל')
יודוביץ יוסף, אל"ם (במיל')
כץ עמוס, תא"ל (במיל')
כשר אסא, פרופ', רס"ן (במיל')

מס מיכאל, סא"ל (במיל')
קהלני אביגדור, תא"ל (במיל')
קן-תור צביקה, תא"ל (במיל')
רבין יצחק, תא"ל (במיל')
תמיר יום-טוב, תא"ל (במיל')

 

חברי ועדת הביקורת (לפי סדר א-ב)
אביגד מרדכי, אל"ם (במיל') - יו"ר הועדה
בן-שהם אתי
אפשטיין ישראל, אל"ם (במיל')
מנשאוף אורי, סא"ל (במיל')

 

חברי ועדת הכספים (לפי סדר א-ב)
יודוביץ יוסף, אל"ם (במיל') - יו"ר הוועדה
אביגד מרדכי, אל"ם (במיל')
ביק יהודה, רו"ח, רס"ר (במיל')
מרמור יצחק, אל"ם (במיל')

 

חברי ועדת התכנים (לפי סדר א-ב)
תמיר יום-טוב, תא"ל (במיל') - יו"ר הועדה
אביגד מרדכי, אל"ם (במיל')
אונגר עמוס,  סא"ל (במיל')
אורגל אוהד, סא"ל
ארבלי שלמה, אל"ם (במיל')
בן חנן יוסי, אלוף (במיל')
בר-כוכבא (בריל) נחמה
ברעם אברהם, רס"ר (במיל')
ברעם זהר
גרוס אהוד, תא"ל (במיל')
טרן גדעון, אל"ם (במיל')
כספי דוד, סא"ל (במיל')
כשר אסא, פרופ', רס"ן (במיל')
מגידו עודד, סא"ל (במיל')
נגר שאול, אל"ם (במיל')
רבין יצחק, תא"ל (במיל')

 

חברי ועדת הביטאון "שריון" (לפי סדר א-ב)
נגר שאול, אל"ם (במיל'), יו"ר הועדה
בורגר דבורי 
בר כוכבא (בריל) נחמה
מנשה (מנש) גולדבלט, תא"ל (במיל')
כספי דוד, סא"ל (במיל')
לב-רן ארז, אל"ם (במיל')
מאור לוי, מנהל מרכז המידע
מיכלסון בני, אל"ם (במיל')
מס מיכאל, סא"ל (במיל')
פרנקל יוסף 
רבין יצחק,  תא"ל (במיל')

 

חברי ועדת הבינוי (לפי סדר א-ב)
בר און גדעון, אל"ם (במיל') - יו"ר הועדה
אונגר עמוס, סא"ל (במיל')
אפשטיין ישראל, אל"ם (במיל')
בית-אור בן ציון, אל"ם (במיל')
ברנשטיין חנן, תא"ל (במיל'), עו"ד - מנכ"ל העמותה
ברעם אברהם, תא"ל (במיל')

 

חברי ועדת החינוך (לפי סדר א-ב)
בר כוכבא (בריל) נחמה, יו"ר הועדה
אבן  יעקב (ג'קי), אלוף (במיל')
ארבלי שלמה, אל"ם (במיל')
גרוס אהוד, תא"ל (במיל')
ידיד גלעד, אל"ם (במיל')
כספי דוד, סא"ל (במיל')
לשם יוסי, פרופ', סא"ל (במיל')
עמיר מירי 
ענבר מנשה, תא"ל (במיל')
קלי דב, אל"ם (במיל')

 

חברי ועדת הגיוס (לפי סדר א-ב)
רבין יצחק, תא"ל (במיל') - יו"ר הועדה
אגמון אורי, תא"ל (במיל')
אדר גדי, רס"ן (במיל')
אורגל אוהד, סא"ל
בן-דב דב, רס"ן (במיל')
ברעם עופר, רס"ן (במיל')
ברעם זהר, רס"ר (במיל')
כספי דוד, סא"ל (במיל')
לב-רן ארז, אל"ם (במיל')

 

חברי ועדת מרכז המידע (לפי סדר א-ב)
כשר אסא, פרופ', רס"ן (במיל') - יו"ר הועדה
בורגר דבורי 
היכל יעקב, אל"ם (במיל')
טל דוביק, תא"ל (במיל')
מאור לוי, מנהל מרכז המידע
מדליה אברהם, אל"ם (במיל')
מיכלסון בני, אל"ם (במיל')
מס מיכאל,  סא"ל (במיל')
נגר שאול, אל"ם (במיל')

 

חברי ועדת ההנצחה (לפי סדר א-ב)
קהלני אביגדור, תא"ל (במיל') - יו"ר הועדה
אפשטיין ישראל, אל"ם (במיל')
בן-שהם אתי
גלבוע דב, עו"ד, סא"ל (במיל')
גלעם דוד, סא"ל (במיל')
כשר אסא, פרופ', רס"ן (במיל')
לוטנברג יוסקה

 

היסטוריון העמותה
אל"ם (במיל') בני מיכלסון

 

היסטוריון קודם
סא"ל (במיל') ד"ר עמיעד ברזנר ז"ל

 

חברי ההנהלה המורחבת (ועד העמותה) (לפי סדר א-ב)
שני אודי, אלוף (במיל') - יו"ר העמותה
ברנשטיין חנן, תא"ל (במיל'), עו"ד - המנכ"ל
בר-און גדעון, אל"ם (במיל') - יו"ר ועדת הבינוי
אבן  יעקב (ג'קי), אלוף (במיל'
אגמון אורי, תא"ל (במיל')
אולנסקי שמוליק, תא"ל, קצין השריון הראשי
אונגר עמוס, סא"ל (במיל'
ארבלי שלמה, אל"ם (במיל'
בן-אורי אודי, אל"ם (במיל')
בן-חנן יוסי, אלוף (במיל')
בן-יואש דידי, תא"ל (במיל')
בר-כוכבא (בריל) נחמה - יו"ר ועדת החינוך
ברעם אברהם, תא"ל (במיל')
גונן יואל, תא"ל-במיל'
גלבוע דב, עו"ד סא"ל-במיל'
גלעם דוד, סא"ל-במיל'
גרוס אהוד, תא"ל-במיל' - יו"ר ועדת השיווק
הראל ברוך, תא"ל-במיל'
חפץ שמעון, תא"ל (במיל')
יודוביץ יוסף, אל"ם (במיל') - יו"ר ועדת הכספים
כספי דוד, סא"ל-במיל'
כץ עמוס, תא"ל-במיל' - אוצר פארק העוצבות המשוריינות
כשר אסא, פרופ', רס"ן (במיל') - יו"ר ועדת ההיגוי למרכז המידע
לוטנברג יוסף
לשם יוסי, פרופ', סא"ל (במיל') 

מס מיכאל, סא"ל (במיל')
מרון מנדי, אלוף (במיל')
סקל עמנואל, ד"ר, אלוף (במיל')
עמיר נאור, אל"ם (במיל')
פלנט  אמי, תא"ל (במיל')
ציפורי מוטקה, תא"ל (במיל')
קהלני אביגדור, תא"ל (במיל') - יו"ר ועדת ההנצחה
קליין אביגדור, תא"ל (במיל')
קן-תור צביקה, תא"ל (במיל')
קרן אריה, תא"ל (במיל')
רבין יצחק, תא"ל (במיל') - יו"ר ועדת הגיוס

 

חברי המועצה (לפי סדר א-ב)
שני אודי, אלוף (במיל') - יו"ר העמותה
ברנשטיין חנן, תא"ל (במיל'), עו"ד - מנכ"ל העמותה

אביגד מרדכי, אל"ם (במיל')
אבידור גדעון, תא"ל (במיל')
אביטל שי, אלוף (במיל')
אבן  יעקב (ג'קי), אלוף (במיל')
אבני נמרוד
אגמון אורי, תא"ל (במיל')
אדם אודי אלוף (במיל')
אולמרט ירמי, תא"ל (במיל')
אולנסקי שמוליק, תא"ל, קצין השריון הראשי
אונגר עמוס סא"ל (במיל')
אור אורי, אלוף (במיל')
אורבך צבי דב, תא"ל (במיל')
איתמרי אהרון, רס"ן (במיל')
אלדר יוסי, תא"ל (במיל')
אלמוג אברהם, תא"ל (במיל')
אלשור (אלטשולר) חרות
אפשטיין ישראל, אל"ם (במיל')
ארבלי שלמה, אל"ם (במיל')
ארגמן דוד, סא"ל (במיל')
ארז חיים, אלוף (במיל') - יו"ר העמותה ללוחם היהודי במלחמת העולם השנייה
ארזי עמי, אל"ם (במיל')
אריאלי דוד,  סא"ל (במיל')
ארנרייך נחמן, רב, סא"ל (במיל')
בדש שץ דליה
ביק יהודה, רו"ח, רס"ר (במיל')
בן און אליהוא, תנ"צ בדימוס
בן אורי אודי, אל"ם (במיל')
בן אריה דני, רס"ב (במיל')
בן גל יאנוש, אלוף (במיל')
בן-דב דב, רס"ן-במיל'
בן חנן יוסי, אלוף (במיל')
בן יואש דידי , תא"ל (במיל')
בן-צבי עוזי, רס"ר-במיל'
בן-ראובן איל, אלוף (במיל')
בן-שהם אתי
בר עמוס, נצ"מ בדימוס
בר-און גדעון, אל"ם (במיל')
בר ניר אהרון, אל"ם (במיל')

בר-כוכבא (בריל) נחמה
בריל -בר כוכבא נחמה
בריק יצחק, אלוף (במיל')
ברעם עופר, רס"ן (במיל')
ברעם זהר, רס"ר (במיל')
ברעם אברהם, תא"ל (במיל')
גונן יואל, תא"ל (במיל')
גחטן חפר מאיר, תא"ל (במיל')
גלבוע דב, עו"ד, סא"ל (במיל')
גלעם דוד, סא"ל (במיל')
גרוס אהוד, תא"ל (במיל')
גרינגולד צבי, אל"ם (במיל')
דותן רמי, תא"ל (במיל')
דרורי יעקב סא"ל (במיל')
דרורי עפר, ד"ר, סא"ל (במיל')
הדר יעקב, אל"ם (במיל')
היימן אריאל, ד"ר, תא"ל (במיל')
היכל יעקב, אל"ם (במיל')
הכהן גרשון, אלוף (במיל')
הראל אבי, ד"ר, סא"ל במיל'
הראל יצחק, אלוף (במיל')
הראל ברוך, תא"ל (במיל')
ול יעקב, סא"ל (במיל')
ורד נחמן, אל"ם (במיל')
זהר בנימין
זינגרביץ ישראל, רב, אל"ם (במיל')
זרחי נחום, סא"ל (במיל')
חן אמציה, תא"ל (במיל')
חפץ שמעון, תא"ל (במיל')
טל דוביק, תא"ל (במיל')
טרן בני, תא"ל (במיל')
יהב יהודה, רס"ן (במיל')
יודוביץ יוסף, אל"ם (במיל')
יחזקאל אגאי, תא"ל
ינאי שלמה, אלוף (במיל')
יצחקי אביגדור, אל"ם (במיל')
כהן יורם, תא"ל (במיל')
כספי דוד, סא"ל (במיל')
כץ עמוס, תא"ל (במיל')
כשר אסא, פרופ', רס"ן (במיל')
לב אמנון, רס"ן (במיל')
לוטנברג יוסף
לוי אשר, תא"ל (במיל')
לוי משה, אל"ם (במיל')
לונדון יורם, אל"ם (במיל')
לוריא אהוד, רס"ן (במיל')
ליטביץ יאיר, רס"ן (במיל')
לשם יוסי, פרופ', סא"ל (במיל')
מאושר אבשלום, עו"ד ושופט, סא"ל (במיל')
מגידו עודד, סא"ל (במיל')
מגן רינה
מדליה אברהם, אל"ם (במיל')
מורג עמי, תא"ל (במיל')
מיכלסון בני, אל"ם (במיל')
מילוא חנוך, תא"ל (במיל')
מימון-מרום יוסף, רס"ן-במיל'
מלכא עמוס, אלוף (במיל')
מנדלר שולה
מס מיכאל, סא"ל (במיל')
מסורי ציון, תא"ל (במיל')
מצנע עמרם, אלוף (במיל')
מרון מנדי, אלוף (במיל')
מרמור יצחק, אל"ם (במיל')
מתן רמי, אל"ם (במיל')
נבון יוני, אל"ם (במיל')
נגר שאול, אל"ם (במיל')
סוקניק-עברי משה, אלוף (במיל')
סלוביק יגאל, תא"ל (במיל')
סקל עמנואל, אל"ם (במיל')
עבודי יוסי, סא"ל (במיל')
עדיני חיים, עו"ד אל"ם (במיל')
עופרי הירש  אשר, סא"ל (במיל')
עזר אברהם, רס"ן (במיל')
עזריאל שרון, רס"ן (במיל')
עמיר בועז, אל"ם (במיל')
עמיר נאור, אל"ם (במיל')
עמיר מירי
ענבר מנשה, תא"ל (במיל')
פורת חיים, סא"ל (במיל')
פז שמואל, עו"ד אל"ם-במיל'
פילפסון רפי, סא"ל (במיל')
פלד דינקה
פלד יוסי, אלוף (במיל')
פלנט  אמי, תא"ל (במיל')
צדוק  סעדיה
ציפורי מוטקה, תא"ל (במיל')
צפניה אברהם, רס"ב (במיל')
קהלני אביגדור, תא"ל (במיל')
קונפרטי מוני, סא"ל (במיל')
קורן  זאב, תא"ל (במיל')
קינן (קאולי) איתן, תא"ל (במיל')
קלי דב, אל"ם (במיל')
קליין  אביגדור, תא"ל (במיל')
קן-תור צביקה, תא"ל (במיל')
קריאף דני, סא"ל (במיל')
קרמר מרדכי , אל"ם (במיל')
קרן אריה, תא"ל (במיל')
רבין יצחק, תא"ל (במיל')
רודוי חלוצי, תא"ל (במיל')
רוזן יהושע, אל"ם (במיל')
רוח משה, פרופ, תא"ל (במיל')
רון-טל יפתח, אלוף (במיל')
רשף אמנון, אלוף (במיל')
שגיא-פרסול מרדכי
שגיב רווה, סא"ל (במיל')
שדמי יששכר, תא"ל (במיל')
שובל דוד, תא"ל (במיל')
שורץ עמרם, רס"ן-במיל'
שילה ששון, תא"ל (במיל')
שמשי אלישיב, תא"ל (במיל')
שפיר הרצל, אלוף (במיל')
שר גלעד, עו"ד, אל"ם (במיל')
תירוש משה, ד"ר, עו"ד, אל"ם (במיל')
תמיר יום-טוב, תא"ל (במיל')

חזרהשלחו לחברהדפיסו


:שם
:דוא"ל