קישורים מפת האתר
תולדות השריון
גם במלחמות העת העתיקה מילא רכב הקרב תפקיד חשוב, "רכב ברזל" היה בעל כושר ניידות וכוח מחץ. הוא היווה את כלי הרכב הכבד והחשוב במלחמות האלף השני והראשון לפני ספירת הנוצרים. מבחינות רבות אפשר לראות בו "אביו של הטנק". רכב הנגרר על ידי סוס או סוסים ונושא צוות לוחמים היה "הטנק" עד למלחמת העולם הראשונה.
מלחמת העולם הראשונה הפכה עד מהרה ממלחמה ניידת למלחמה סטטית - היא מלחמת החפירות (או העמדות). דבר זה אירע בחזית המערב באירופה כבר בשלהי ספטמבר 1914. מאז ואילך הוגיעו הצדדים היריבים את מוחותיהם כדי למצוא מוצא ממלחמת חפירות עקרה זו. התפתח סוג הלוחמה המכונה "מלחמת החומרים".
מיכל מים (טנק באנגלית) המיועד לחיל המשלוח הבריטי המתקדם דרך סיני לארץ-ישראל - זה היה שם הקוד שהבריטים נתנו לכלי הנשק החדש במלחמת העולם הראשונה. מאז נשאר שמו של כלי המשחית - טנק. בדצמבר 1916 נשלחו טנקים למצרים. בינואר 1917 עברו הטנקים ניסויים בחולות מצרים ואימונים, הועברו לחזית ושובצו בשלוש דיוויזיות החי"ר שתוכננו לתקוף בגל הראשון.
עליית היטלר לשלטון שינתה את מפת אירופה יותר מהר משעשתה זאת עלייתו של נפוליון, אבל לתקופה קצרה יותר. למעשה, הייתה זו עליתם של כוחות השריון בצבא הגרמני שאפשרה להיטלר לבצע את סדרת כיבושיו. כוחות אלה הביאו להצלחת צבאו יותר מהלופטוופה (חיל האוויר), והרבה יותר מהקוויזלינגים (משתפי הפעולה במדינות האויב).
השלב הראשוני של הפלישה הגרמנית לברית המועצות היה השלב הקשה ביותר לצבא הסובייטי. על אף התנגדותו העיקשת ועל אף גבורתו, הוא נכשל במערכות שהתנהלו במרחבי הלחימה במערב.


:שם
:דוא"ל