חיל השריון: כתבות חטיבה 7 - 9 במאי 2010: פקודת ההקמה של חטיבה 7
קישורים מפת האתר

9 במאי 2010: פקודת ההקמה של חטיבה 7

ביום 14 במאי 1948, היום בו הכריז דוד בן גוריון על הרמת מדינת ישראל, פורסמה הפקודה להקמת חטיבה 7 בפיקוד שלמה רבינוביץ, לימים שלמה שמיר.


וזו לשון הפקודה:העתק

מטכל

ז/ 9 /1

14 במאי 1948

אגפים

חילות

שרותים

טנא

שלמה רבינוביץ

הנדון: הקמת החטיבה הרזרבית.

1. הוחלט להקים חטיבה רזרבית ניידת.

2. החטיבה תוקם משני גדודי חיל רגלים וגדוד משוריין.

3. על האגפים לראות את הנ"ל כדחוף ולהוציא את ההוראות המתאימות.

4. הגדוד המשוריין אשר מוקם ע"י מטכל/אהד יועבר לפיקוד החטיבה. (הועבר עם חיים לסקוב

שהשתתף בקרב)

5. שלמה רבינוביץ מתמנה כמפקד החטיבה.

(-) בעז

בשם רמטכל

צילום הפקודהחזרהשלחו לחברהדפיסו


:שם
:דוא"ל