חיל השריון:מעמד היזכור היומי
קישורים מפת האתר
מעמד היזכור היומי

מעמד היזכור היומי הוא אולם הנמצא ביציאה ממגדל דמעות השריון. מדי יום מתקיימת אזכרה לחללי השריון שנפלו באותו תאריך לפי הלוח העברי. האזכרה נעשית על ידי הקרנת תמונת הנופל בצירוף פרטים נוספים עליו: מספר אישי, דרגה ושם, שמות ההורים, מקום ותאריך הנפילה, שם היחידה בה שירת בעת הנפילה, נסיבות הנפילה, תאריך ומקום הנפילה, מקום הקבורה. תמונות הנופלים באותו יום והפרטים עליהם מוקרנים במחזוריות וברציפות לאורך כל היום.
לפני כל מחזור של הקרנת תמונות החללים ופרטיהם מושמעים ומוצגים על המסך הדברים הבאים: "היום אנו מתייחדים עם חללי השריון שנפלו בתאריך זה, וכל אחד מהם עולם מלא שחרב, כדי לזכור ולהזכיר, להכיר ולהוקיר, לרשת ולהוריש, ברעות, בגאווה ובהזדהות, באהבה ובגעגועים. ואלה שמות החללים שנפלו היום". לאחר מכן מוקראים פרטי הנופלים: דרגתם השם והמשפחה ושמות ההורים.
עוד באולם מפוזרים עמודים בגבהים שונים, המייצגים את שנים עשר שבטי ישראל, ומבטאים בכך את המאחד בין הנופלים, אך גם את המייחד כל אחד מהם.

למידע על חללי חיל השריון - לחץ כאן!

חזרהשלחו לחברהדפיסו