חיל השריון:ייעוד חיל השריון
קישורים מפת האתר
ייעוד חיל השריון
"חיל השריון ימשיך להוביל את התמרון המשוריין בכל העימותים וימשיך להוות כוח מכריע, תוך השענות על שדרת פיקוד איכותית ועליונות טכנולוגית".

חיל השריון מוביל את המערך המתמרן בצה"ל ומהווה מרכיב עיקרי בעוצמתו. הוא משלב כוח אדם איכותי לצד טכנולוגיה מתקדמת. לוחמת השריון מבוססת על לחימה ניידת והכרעה באמצעות תמרון ואש, תוך העברת הלחימה לשטח האויב, שבה זרוע היבשה היא זרוע ההכרעה, ובראשה הכוחות המשוריינים והטנק, שהוא למעשה הגורם המוביל בשדה הקרב. בחיל השריון מושם דגש מיוחד על פיתוח עוצמת האש, הניידות, המיגון והשרידות של הטנקים, כדי להגדיל את יכולתם לפגוע באויב, תוך הפחתת הפגיעה בהם.

(מתוך אתר צה"ל)
חזרהשלחו לחברהדפיסו


:שם
:דוא"ל