חיל השריון: מוזאון הלוחם היהודי - מוזאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה
קישורים מפת האתר
מוזאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה

מוזאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה יציג את פרק הגבורה היהודית באחת התקופות הטרגיות בתולדות עמנו, יציין את תרומתם של לוחמים יהודים ממלחמה זו להקמת צה"ל ולניצחון במלחמת העצמאות, ובכך יתרום למודעות הציבורית ולתיקון עוול היסטורי שנעשה בנושא.
"העמותה להקמת מוזאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה" נטלה על עצמה את הקמת המוזאון באתר "יד לשריון" בלטרון, על מנת להציג למבקרים את סיפור לחימתם וחלקם של החיילים היהודיים בצבאות בעלות הברית, לוחמי המחתרות והפרטיזנים, בהשגת הניצחון במלחמת העולם השנייה, על גרמניה הנאצית ומדינות ה"ציר".
מורשתם ומעשי גבורתם של הלוחמים היהודים, המרוכזים בפעילות שוטפת של העמותה, אל תוך מאגרי מידע, יוצגו ויומחשו במיצגים, המסתייעים באמצעים טכנולוגיים מתקדמים.
התצוגה במוזאון תעלה על נס את גבורתם של הלוחמים בשדות הקרב, תציג את החיילים ואת המפקדים היהודים, את היהודים שתרמו לבניית הכוח ולפיתוח אמצעי לחימה, את הפרטיזנים היהודים ומורדי הגטאות. כן יוצג סיפור התנדבותו של היישוב היהודי בארץ ללחימה באויב הנאצי וכן תרומת הלוחמים היהודים במלחמת העולם השנייה לניצחון במלחמת העצמאות ולהקמת צה"ל.
במקום יוקם מרכז מידע ומחקר ויתקיימו תערוכות מתחלפות בנושא.

עוד על כך, ניתן ללמוד בתערוכת הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה המוצגת באופן קבע באתר "יד לשריון" בלטרון ובאתר האינטרנט WWW.JWMWW2.ORG

Dear General Kan-Tor
This is a very belated note of thanks for the most stimulating discussion that we had - while I was attending the Latrun Conference last month.

I very much enjoyed meeting you and having the opportunity to talk with you. The day after we spoke, I had the opportunity to visit the Museum of the Jewish Soldier in World War II. Your comments on the establishment of the Museum helped me to put the experience into perspective and made my visit much more meaningful. I honor those brave Jewish fighters.

Very respectfully and with best wishes and warm regards,

Don Boose

Donald W. Boose Jr.
Colonel, U.S. Army, Retired
Contract Faculty Instructor
US ARMY WAR COLLEGE/DDEחזרהשלחו לחברהדפיסו