קישורים מפת האתרהפלוגה ששינתה את ההיסטוריה בשריון במלחמת קדש 1956

עורך: צבי אלפר (שהיה לוחם בפלוגה א' בקרב על הסכר), תשרי תשס"ו, אוקטובר 2005.
הספר הופק לרגל מפגש יובל לפלוגה א'.


הפלוגה ששינתה את ההיסטוריה במלחמת קדש 1956, היא מלחמת סיני בשנת 1956, האי פלוגה א' מגדוד 82, שלחמה בקרב הסכר בפיקודו של משה בר-כוכבא (בריל) לימים אלוף, וזכתה בצל"ש פלוגתי. בספר זה מעלים חיילי הפלוגה שהשתתפו בפועל בקרב, את זיכרונותיהם כעבור 50 שנה. בספר מובאים סיפורים רבים על קורות חיילי הפלוגה מיום גיוסם ועד תום המלחמה. דגש מיוחד ניתן בספר על דמותו המופלאה של המפקד האגדי משה בריל (בר-כוכבא).

קרב הסכר זוכה בספר לסקירה מקורית של המפקדים והחיילים שהשתתפו בקרב ונזקקו לתושייה רבה על אף הפגיעות והתקלות בטנקים המיושנים שהיו בידיהם. דגש מיוחד ניתן בספר לדמותו המופלאה של המפקד האגדי משה בריל, שהכין את חייליו לקרב במשך חודשים ארוכים באימונים מפרכים ומגוונים, לרבות ללחימה כחיילי חי"ר, ונטע בהם מיומנות, אמונה ותעוזה.

בצל"ש שקיבלה הפלוגה מאורי בן-ארי, מפקד גייסות השריון, נכתב: "ביצוע פעולת טנקים טהורה בתוקפנות ובאומץ נגד מתחם שהיה מוגן על ידי 6 תותחים 25 ליטראות בכינון ישיר, 7 תותחים 75 מ"מ ו-10 ארצ'רים. אף כי חלק מהטנקים של הפלוגה הוצאו מכלל שימוש על ידי האויב והיא קיבלה רק חלק קטן מהסיוע המובטח, כבשה הפלוגה בסערה את המתחם בעוברה דרך תעלות אנטי טנקיות, גדרות ושוחות הגנה".
הספר משמש גם יד זיכרון לאלוף בר-כוכבא שנפטר כשנה לאחר שחרורו מצה"ל, ולמ"מ תומס פלש שנפל בקרב הסכר. עוד בספר דברי זיכרון שכתבו בני המשפחות של חברי הפלוגה שהלכו לעולמם ולא זכו להגיע ליובל החמישים של הפלוגה.


שלא כרגיל מובא הספר בשלמותו באתר. לקריאה ראו כאן.

חזרהשלחו לחברהדפיסו


:שם
:דוא"ל